Zwembadvoordeel.be

Hoe werken chemicaliën?

Gezond én kristalhelder water
Goed verzorgd en kristalhelder water, dat is de droom van iedere zwembad eigenaar.Het plezier van een eigen zwembad wordt letterlijk vertroebeld indien het zwembad en het water niet op de juiste manier verzorgd worden.Zwembadvoordeel is meer dan alleen een webshop.Wij willen de zwembadeigenaar helpen in al zijn vragen met het bieden van professioneel advies.

Behandeling van het zwembadwater:
De waterbehandeling gebeurt door middel van technische én chemische processen.
Beide zijn essentieel voor een efficiënte waterbehandeling!
Met de technische behandeling dient reeds rekening gehouden te worden bij de aanleg van het zwembad door het plaatsen van circulatiepompen en een filterinstallatie die aangepast zijn aan de afmetingen en de verwachte belasting van het zwembad.Een goede geplaatste filterinstallatie zorgt ervoor dat de gehele badvolume met regelmatige intervals gefilterd wordt.Ook het soort filtermedia is hierbij van belang: zand wordt nog zelden gebruikt, en heeft plaats gemaakt voor het duurzame glas dat niet meer om de zoveel tijd hoeft vervangen te worden.
Dit is echter niet voldoende om het water zuiver te houden.
Het water moet ook chemisch behandeld worden door toevoeging van reinigende producten. Deze zogenaamde “waterbehandeling” kan manueel of automatisch gebeuren.
Er zijn verschillende automatische doseersystemen op de markt die ervoor zorgen dat de Chloor en PH van je zwembad optimaal blijven.Deze systemen kan je doorgaans op elk zwembad installeren.Vraag zeker meer uitleg als je graag een automatisatie van chloor en pH op je zwembad wenst.
Toch is het noodzakelijk om enkele basisbegrippen inzake de behandeling van zwembadwater onder de knie te krijgen en om de functie van bepaalde producten voor waterbehandeling te begrijpen. Het is ook veel meer dan enkel een lege bus chloor of pH min te vervangen als deze leeg is.
Optimale pH-waarde
De pH-waarde van water geeft aan in welke mate het water zuur of basisch reageert.De pH schaal gaat van 0 (sterk zuur) via 7,0 (neutraal) tot 14 (sterk basisch).
Zwembadwater moet een pH-waarde hebben tussen 7,0 en 7,4.

Waterzuivering
Zwembadwater vormt een goede voedingsbodem voor allerlei micro-organismen, bacteriën en schimmels. Slechts een gering aantal van deze bacteriën en schimmels is ziekteverwekkend en houdt een risico in voor besmetting van de zwemmers, maar zelfs bacteriën en schimmels die op zichzelf onschuldig zijn, kunnen door hun snelle vermenigvuldiging een slijmachtige aangroei (ondermeer algen) veroorzaken en kunnen het water in extreme gevallen zelfs troebel maken. Het is bijgevolg noodzakelijk om te zorgen voor een efficiënte manier om de micro-organismen te doden, d. w. z. om het water doeltreffend te behandelen.

De klassieke waterbehandeling met chloor

Wij raden steeds een automatisatie van Chloor en Ph aan waarbij een minimum van chloor wordt gebruikt, zodat men deze zelfs niet meer ruikt in het water, maar dat wel een optimale ontsmetting geeft.Dit noemt men een chloorarm systeem.

ZoutelectrolyseHet gebruik van zout om zwembadwater te ontsmetten is een veel gebruikt systeem in Frankrijk. Een zoutelectrolyse apparaat gebruikt het zout om chloor aan te maken en te doseren.U hoeft zelf geen chloor meer toe te voegen en dankzij de stabiele dosering blijft het chloorgehalte continu op peil. Nadat de chloor zijn werk heeft gedaan, wordt deze terug omgezet in zout. In tegenstelling tot chloor verdampt het zout niet uit het water en is zout toevoegen enkel nodig na veelvuldig backwashen (waarbij het zoute water geloosd wordt).Chlooramines (een bijproduct van chloor door contact met o.a. transpiratievocht en urine) die verantwoordelijk zijn voor huidirritatie en rode ogen, worden door de zoutelectrolyse afgebroken. Het licht gezout water is zacht en goed voor de huid omdat het beter aansluit bij de zoutconcentratie in de huid.Ook tijdens uw vakantie zorgt uw zoutelectrolyse apparaat voor het onderhoud van uw zwembadwater.Zoutelectrolyse heeft wel één nadeel: door de aanwezige zouten in het zwembadwater kan op termijn uw zwembadinstallatie aangetast worden. Zoutoxidatie kan zich voordoen waardoor de levensduur van de installatie wordt ingekort, en de mensen met blond haar kunnen na het zwemmen een groene haarkleur krijgen.

Vlokking
Het water in een zwembad wordt gefilterd om troebelheid te vermijden. Een filter kan evenwel slechts vuildeeltjes van een bepaalde grootte filteren. Kleinere deeltjes, de zogenaamde colloïden kunnen enkel uitgefilterd worden mits bijkomende maatregelen.In het geval van glasfilters kunnen deze colloïden opgevangen worden door middel van vlokking
Het vlokmiddel wordt kort voor de filter toegevoegd (onder vloeibare of cartouche vorm) aan het water en vormt vlokken die de kleinste onzuiverheden omsluiten en bovendien aan hun oppervlakte verdere vuildeeltjes aantrekken.De vlokken worden dan samen met deze kleine vuildeeltjes groot genoeg om door de glasfilter tegengehouden te worden.
Je kan vlokkig als Flocksokjes hebben om ter onderhoud in de skippers te leggen, of als vloeibaar, O’clear om zo toe te voegen.
Alkaliniteit
Het begrip Totale Alkaliniteit wordt vaak verward met het begrip pH waarde.De TA werkt als buffer tegen plotselinge veranderingen in de pH waarde.Hoe lager de TA-waarde des te gemakkelijker kan de pH waarde worden aangepast door toevoeging van kleine hoeveelheden van een zuur of een base.
Invloed van cyanuurzuur op de meting van de TA:

Ideale waarde: